Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die DePromotassenwinkel aan de samenstelling en inhoud van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd niet actueel, onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website wordt dagelijks aangevuld en aangepast. Producten die onderhevig zijn aan prijsschommelingen, zoals tassen die uit het Midden-Oosten worden besteld, zijn nimmer vaste prijzen, maar indicatief. Wijzigingen in overige producten gaan in op het moment van de aanpassing. Prijswijzigingen zijn vanaf de dag van wijziging geldig. Offertes uitgebracht vóór een prijswijziging worden, indien mogelijk, tegen de overeengekomen prijs in behandeling genomen. 

Producten kunnen, door afname van grote hoeveelheden, soms binnen 1 dag niet meer op voorraad zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van producten die tijdens offerte aanvraag of sampleverzending voorradig waren.

Wijzigingen in productkleuren, materiaalkeuze, opdrukmogelijkheden, opdrukformaten en minimale afnamen kunnen, door de veelzijdigheid aan producten, op ieder moment worden gewijzigd.

Bij een herhalingsopdracht is het mogelijk dat een product is vernieuwd of deels is gewijzigd/verbeterd. Ook kan het voorkomen dat door een nieuw kleurbad een kleurverschil ontstaat. Wij proberen u hiervan voor order op de hoogte te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele minieme kleurverschillen of verbeteringen en uitbreidingen aan het product.

Aan de informatie en inhoud op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor (buitensporige) fouten in prijsvermeldingen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde foto's, informatie of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DePennenwinkel VOF.

DePennenwinkel VOF/DePromotassenwinkel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welk aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, de inhoud en de informatie van deze website.

Contact